Автор: wpadmin

EMPOWER Резултат 1 Фокус група

Консорциумът в проект EMPOWER успешно осъществи първата фокус група като част от изследване на нуждите в Резултат 1 – Обучителен пакет за устойчивост на социалните предприятия.

Фокус групата се състоеше от 5-10 участници на възраст 30-35 години, поканени въз основа на техния интерес по темата на проекта и заради техните професионални ангажименти и участие в мрежи.

Фокус групата се проведе в 2 части. В първата част на участниците бяха зададени въпроси за социалното предприемачество и ролята му в съвременното общество, докато във втората част те бяха попитани за уменията, които според тях трябва да притежават интересуващите се от социалните въпроси.

За да проследите новостите в проект EMPOWER, харесайте и последвайте нашата FACEBOOK страница.

Проектът EMPOWER започна

Партньорите в проект EMPOWER най-после имаха шанса да се срещнат, като поставиха началото на двугодишно, обещаващо сътрудничество.

Консорциумът включва партньори от 6 страни на ЕС (Италия, Гърция, Кипър, Португалия, Ирландия и България) и е създаден, за да насърчи развитието на новосъздадените или съществуващите социални предприятия чрез ново сътрудничество между света на бизнеса и работата за младежките каузи.

Проектът ще постигне четири резултата:

  • Обучителен пакет за устойчивост на социалните предприятия
  • Симулационна игра за социални предприятия
  • MOOC за насърчаване на социалното предприемачество
  • Стратегически документ: изграждане на устойчив сектор на социалното предприемачество

Бюлетин #1

Разглеждайте нашия първи бюлетин, за да получите основна информация за проекта и за първата партньорска онлайн среща.

Bulgarian