EMPOWER Резултат 1 Фокус група

Консорциумът в проект EMPOWER успешно осъществи първата фокус група като част от изследване на нуждите в Резултат 1 – Обучителен пакет за устойчивост на социалните предприятия.

Фокус групата се състоеше от 5-10 участници на възраст 30-35 години, поканени въз основа на техния интерес по темата на проекта и заради техните професионални ангажименти и участие в мрежи.

Фокус групата се проведе в 2 части. В първата част на участниците бяха зададени въпроси за социалното предприемачество и ролята му в съвременното общество, докато във втората част те бяха попитани за уменията, които според тях трябва да притежават интересуващите се от социалните въпроси.

За да проследите новостите в проект EMPOWER, харесайте и последвайте нашата FACEBOOK страница.