Бюлетин #1

Разглеждайте нашия първи бюлетин, за да получите основна информация за проекта и за първата партньорска онлайн среща.

Bulgarian