Проектът EMPOWER започна

Партньорите в проект EMPOWER най-после имаха шанса да се срещнат, като поставиха началото на двугодишно, обещаващо сътрудничество.

Консорциумът включва партньори от 6 страни на ЕС (Италия, Гърция, Кипър, Португалия, Ирландия и България) и е създаден, за да насърчи развитието на новосъздадените или съществуващите социални предприятия чрез ново сътрудничество между света на бизнеса и работата за младежките каузи.

Проектът ще постигне четири резултата:

  • Обучителен пакет за устойчивост на социалните предприятия
  • Симулационна игра за социални предприятия
  • MOOC за насърчаване на социалното предприемачество
  • Стратегически документ: изграждане на устойчив сектор на социалното предприемачество