Το έργο EMPOWER ξεκίνησε

Οι εταίροι του έργου EMPOWER είχαν επιτέλους την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους, γεγονός που σηματοδοτεί την αφετηρία μιας διετούς, πολλά υποσχόμενης συνεργασίας.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν εταίροι από πέντε χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία και Βουλγαρία) και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των πρόσφατα συσταθεισών και υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω νέων μαθησιακών συμπράξεων μεταξύ του κόσμου της εργασίας και του κόσμου της παροχής υπηρεσιών για τη νεολαία.

Θα αναπτυχθούν τέσσερα αποτελέσματα του έργου:

  • Πακέτο κατάρτισης για τη βιωσιμότητα στις κοινωνικές επιχειρήσεις
  • Παιχνίδι προσομοίωσης κοινωνικών επιχειρήσεων
  • MOOCs για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Έγγραφο πολιτικής: Οικοδόμηση ενός βιώσιμου τομέα κοινωνικών επιχειρήσεων