ΠΗΓΕΣ

 • ΠΑΚΈΤΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ

  Το πεδίο εφαρμογής αυτού του αποτελέσματος είναι η ανάπτυξη ενός σπονδυλωτού πακέτου κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί από εργαζόμενους στους νέους, εκπαιδευτές/εκπαιδευτές για την κατάρτιση νέων που ζουν ή σκοπεύουν να μετακινηθούν σε αγροτικές περιοχές, συνεταιρισμούς, ιδιοκτήτες κοινωνικών επιχειρήσεων, άνεργους εργαζόμενους, NEET, νέους επιχειρηματίες και νέους που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

 • MOOC

  Τα MOOC είναι διαδικτυακά μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, στα οποία μπορεί να εγγραφεί ο καθένας. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα για όλους, τα περισσότερα από αυτά χωρίς προϋποθέσεις εισόδου. Τα MOOCs προσφέρουν μια πλήρη διαδικτυακή εμπειρία μάθησης δωρεάν, ενώ άλλα προσφέρουν τη δυνατότητα πληρωμής για την απόκτηση ενός πιστοποιημένου πιστοποιητικού. Το MOOC θα είναι ανοιχτό όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς από τις συμμετέχουσες χώρες, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά. Το MOOC θα συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό αποθετήριο SALTO για να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη διάδοση στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας.

 • ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗΣ

  Το προτεινόμενο παιχνίδι προσομοίωσης θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών για την κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και βασικές ικανότητες και να εφαρμόσουν αυτά τα παιχνίδια προσομοίωσης στην εκπαίδευσή τους. Το Παιχνίδι προσομοίωσης βιωσιμότητας και κλίμακας θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές με ρητά μαθησιακά αποτελέσματα (ΜΑ) και καθορισμένο χρόνο για κάθε μαθησιακή ενότητα. Θα περιέχει επίσης ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας, το οποίο θα περιλαμβάνει περιεχόμενα για κάθε επιλεγμένο σενάριο που θα περιγράφει τι είναι, γιατί είναι σημαντικό και τη σχέση του με άλλες μαθησιακές μονάδες. Θα παρουσιάζει επίσης το πλαίσιο αξιολόγησης του παιχνιδιού προσομοίωσης. Αυτό το έξοδο θα περιλαμβάνει εργαστήρια με τη μορφή παιχνιδιού ρόλων βασισμένα στο περιεχόμενο πραγματικών επιχειρηματικών περιπτώσεων.

 • ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

  Αυτό το αποτέλεσμα θα παρέχει λεπτομερή διδάγματα από κοινωνικές επιχειρήσεις του πραγματικού κόσμου για να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες και τους νέους να διερευνήσουν τις προκλήσεις και να σκεφτούν καινοτόμες λύσεις και συστάσεις τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.