Ενημερωτικό δελτίο 4

Το έργο EMPOWER αποσκοπεί στην υποστήριξη νέων επιχειρηματιών και στην προώθηση βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων. Δημιουργεί μαθησιακές συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και προγραμμάτων για τη νεολαία. Το έργο παρέχει εκπαιδευτικό υλικό που επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους νέους να εντοπίσουν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει σύγχρονα και αποδεδειγμένα εργαλεία και μεθόδους που βοηθούν τους επιχειρηματίες να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για τις κοινωνικές τους επιχειρήσεις. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα παιχνίδι προσομοίωσης για να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες να εξασκηθούν στην ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων σε σενάρια πραγματικής ζωής. Μέσω του έργου, οι νέοι αποκτούν γνώσεις και κριτική κατανόηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

EMPWR_Newsletter_4_GR